ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ

Οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (ΕΜΔ) επηρεάζουν περίπου το 15% του γενικού πληθυσμού. Δυστυχώς, οι δάσκαλοι μόλις γνωρίζουν τον αντίκτυπο αυτών των αναπηριών στη σχολική ζωή. Επιπλέον, οι οικογένειες δεν είναι προετοιμασμένες να αντιμετωπίσουν τις συγκεκριμένες ανάγκες και εμπόδια των παιδιών τους με ΕΜΔ.

Το σύστημα υποστήριξης είναι διαφορετικό σε κάθε χώρα της ΕΕ, αλλά όλα έχουν παρόμοιες προκλήσεις με την έλλειψη ανοικτών και αξιόπιστων πόρων για το ευρύ κοινό. Για παράδειγμα: η διαδικτυακή εκπαίδευση σχετικά με τη δυσλεξία είναι σχεδόν προσβάσιμη και μόνο στα Αγγλικά.

Για να δώσουμε μια καλύτερη απάντηση σε αυτήν την προβληματική πραγματικότητα, δημιουργήσαμε το έργο “MOOCDys”, ένα διεθνές και πολύγλωσσο MOOC.

Η 1η έκδοσή του που πραγματοποιήθηκε το 2018 - 2019 έχει προσφέρει:

 • διαδικτυακή εκπαίδευση για δασκάλους
 • αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης στην καθημερινή ζωή και την αντιμετώπιση σχολικών εμποδίων.
 • δωρεάν χρήσιμες πηγές για οικογένειες και εκπαιδευτικούς
 • χώροι έκφρασης για όλους τους εμπλεκόμενους
 • μαρτυρία για στρατηγικές αντιμετώπισης

Έχουμε προσελκύσει 12.373 χρήστες σε 3 κατηγορίες:

 • Γονείς παιδιών και εφήβων με ΕΜΔ
 • Εκπαιδευτικοί και επαγγελματίες που εργάζονται με μαθητές με ΕΜΔ
 • Παραϊατρικοί επαγγελματίες (λογοθεραπευτές, θεραπευτές κ.λπ.)

Μακροπρόθεσμα οφέλη του έργου στους μαθητές:

 • Οι συμμετέχοντες που έχουν χρησιμοποιήσει και που θα χρησιμοποιήσουν τα διαδικτυακά διαθέσιμα εργαλεία θα είναι σε θέση να υποστηρίξουν καλύτερα τη μαθησιακή διαδικασία των μαθητών με ΕΜΔ, στο σπίτι και στην τάξη.
 • Το παρεχόμενο υλικό που παραδίδεται βάσει της Creative Commons License 4.0, επιτρέπει σε οποιονδήποτε να χρησιμοποιεί και να τροποποιεί το περιεχόμενο σύμφωνα με τις συγκεκριμένες ανάγκες του.
 • Οι μαθητές έχουν και θα συνεχίσουν να διαδίδουν τις αποκτηθείσες γνώσεις τους στο δικό τους περιβάλλον και δίκτυο, ακόμη και χρόνια μετά το MOOC, χάρη στο υλικό στον ιστότοπο.
 • Η συμμετοχή στη συζήτηση για το πολύγλωσσο φόρουμ MOOC επέτρεψε στους μαθητές να δημιουργήσουν μια αίσθηση κοινότητας και αμοιβαίας υποστήριξης, ενώ μοιράζονται τις εμπειρίες τους με το SLD και τις μεθόδους τους για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις.