Πόροι

Όλο το υλικό που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια του έργου είναι ελεύθερα διαθέσιμο σε αυτήν τη σελίδα.

Το πρόγραμμα σπουδών του MOOC

Είναι μια ψηφιακή έκδοση (epub, PDF κ.λπ.) που παρουσιάζει ολόκληρο το περιεχόμενο του MOOC. Επιτρέπει σε άλλους μαθητές να έχουν πρόσβαση στη γνώση χωρίς να συμμετέχουν στο μάθημα εάν ταιριάζει στις μαθησιακές τους προτιμήσεις.

Συμβουλές για τα άτομα με δυσ- και την οικογένειά τους

Μια εργαλειοθήκη με 30 διαφορετικά εργαλεία, συμβουλές και ιδέες ένταξης, για την υποστήριξη γονέων και μελών της οικογένειας μαθητών με Ειδικές Μαθησιακές Διαταραχές (ΕΜΔ).

Υποστηρικτικά εργαλεία για εκπαιδευτικούς και οργανισμούς

Μια εργαλειοθήκη 30 διαφορετικών εργαλείων, συμπεριληπτικών σχεδίων μαθημάτων και παιδαγωγικών ιδεών για την υποστήριξη εκπαιδευτικών και επαγγελματιών που βοηθούν μαθητές με ειδικές μαθησιακές διαταραχές.